Má na starosti obrázky. Tzv. obrázky s popiskou zpracovává Texy\Modules\FigureModule. Modul vypneme zakázáním syntaxe:

// zákaz obrázků
$texy->allowed['image'] = false;

// zákaz referencí
$texy->allowed['image/definition'] = false;

Konfigurace

proměnná typ výchozí popis
$root string 'images/' kořenový adresář obrázků na webu
$linkedRoot string 'images/' kořenový adresář obrázků v pozici odkazu
$fileRoot string   kořenový adresář obrázků na disku
$leftClass string null třída obrázku plovoucího vlevo
$rightClass string null třída obrázku plovoucího vpravo
$defaultAlt string '' výchozí hodnota atributu alt

Fyzická cesta k obrázkům $fileRoot se používá ke zjištění jich rozměrů, které se pak uvedou v HTML výstupu. Modul se cestu pokusí detekovat z prostředí serveru, nicméně je vhodnější ji nastavit manuálně.

Proměnná $linkedRoot určuje kořenový adresář obrázků, které jsou použity jako cíl odkazu, tedy [odkaz | * img.jpg *].

Plovoucím obrázkům je nastavena třída $leftClass resp. $rightClass, nebo $texy->alignClasses['left'] resp. 'right'. Pokud není ani jedno specifikováno, Texy obrázky zarovnává CSS vlastností float.

Protože Texy umí překlápět obrázky při přejetí myškou (onmouseover efekt), je nutné zajistit včasné načtení těchto obrázků (preload). K tomu slouží děsně fikaný skript, který se aktivuje událostí onload u jednotlivých obrázků. Skript je uložen v proměnné $onLoad.