Má na starosti obrázky s popiskou. Module vypneme zakázáním syntaxe figure:

$texy->allowed['figure'] = false;

Konfigurace

proměnná typ výchozí popis
$class string 'figure' třída neplovoucího kontejneru <div>
$leftClass string null třída <div> plovoucího vlevo
$rightClass string null třída <div> plovoucího vpravo
$widthDelta int 10 offset pro výpočet šířky

Neplovoucím kontejnerům <div> bude přiřazena třída $class, plovoucím $leftClass nebo $rightClass. Pokud není specifikována třída u plovoucích kontejnerů, Texy ji sestaví takto:

$texy->figureModule->class . '-' . $texy->alignClasses['left'] resp. 'right'

Není-li nastavená třída ani v poli $alignClasses, Texy kontejner zarovnává CSS vlastností float.

U plovoucích kontejnerů Texy počítá a nastavuje šířků podle vzorce:

šířka <div> = šířka obrázku <img> + $widthDelta

Je tedy nutné zjistit šířku obrázku. K tomu je potřeba korektně nastavit cestu $texy->imageModule->fileRoot, viz Texy\Modules\ImageModule.