Podrobný popis syntaxe

Nástroj Texy vznikl proto, aby nezkušeným uživatelům umožnil snadno editovat obsah webových stránek. Proto je i syntaxe maximálně intuitivní. Záměrem je, aby text v čisté (nezformátované) formě byl přehledný a jeho formát tušitelný.

Dnes Texy výborně slouží i zkušeným znalcům jazyka HTML. Dovoluje volně kombinovat Texy zápis s HTML značkami. Zkušení uživatelé se tedy nemusí učit nový meta-jazyk a plně využít svých znalostí. Texy jim pouze zjednodušuje práci.

Prvotní logikou syntaxe je žádnou syntaxi nepoužívat. Jen psát čistý text. Vkládání rozšířených informací, jako třeba CSS třídy nebo odkazy, nenaruší tok textu. A zapíší se způsobem, který snadno pochopí i netechnicky založení uživatelé.

Odstavce textu

Za odstavec se považuje jeden nebo více bezprostředně za sebou následujících řádků textu. Odstavečky jsou od sebe oddělené prázdným řádkem.

První odstavec lorem ipsum dolor sit amet.

Druhý odstavec, který tvoří jeden řádek.
A druhý řádek textu. Texy je spojí.

Zalomení řádku v odstavci docílíte vložením jedné mezery vlevo:

Kdoví jestli
 jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy
 a proč kope kolem sebe kdo se topí
 jakej sval to Zemí otáčí

Titulky

Titulky je možné zapsat hned dvěma způsoby: podtržením nebo předsazením.

Každý titulek má svůj stupeň. V případě podtržení o důležitosti titulku rozhoduje podtrhávací znak. Od nejvyšší po nejnižší jsou to tyto: # * = -

Hlavní titulek
**************


Podtitulek
==========

U titulků zapsaných předsazením určuje úroveň počet předsazených znaků. A ty mohou být # nebo =

Platí: čím více znaků, tím důležitější titulek (minimum jsou dva znaky, maximum sedm).

=== Hlavní titulek ===

## Podtitulek

Jak vidíte v případě podtitulku, znaky vpravo je možné vynechat.

Horizontální čáry

Texy zná tyto způsoby zápisu:

------------

********

Vypnutí Texy

Klíčové slovo html nebo text ovlivňuje, jestli obsah bude chápán jako HTML (včetně značek), nebo prostý text.

/---html
 <em>příklad</em>: **this is not strong**
\---


/---text
 <em>příklad</em>: **this is not strong**
\---

Pro inline vypnutí Texy je možné použít dvojitý apostrof '' a obalit s ním část textu, který nemá být Texy zpracováván.

Příklad: ''**this is not strong**''

Citace

Citace jsou odsazené, podobně jako v emailech, znakem >

> This is a blockquote with two paragraphs.
>
> 640 K should be enough for everyone

Odkazy se zapisují tak, že odkazující text uzavřete do uvozovek a následujete dvojtečkou a URL. Texy se snaží inteligentně odhadnout konec URL. Můžete mu i pomoci tím, že URI uzavřete do hranatých závorek. Část http:// není povinná.

Jako odkaz je možné vkládat i emaily, Texy je transformuje do podoby, která by měla zmást spamboty.

Look at homepage:[https://texy.info].

Do you know "La Trine":https://www.latrine.cz?

"Write me":me@example.com

Obrázky

Zapisují se mezi hranaté závorky s hvězdičkou:

[* image.gif .(alternativní text) *]

V textových odstavcích je často třeba zvolit, má-li být obrázek zarovnán k levému nebo pravému kraji. Toho docílíte pomocí znaku < a > použitého před pravou závorkou:

[* image.gif <] Left-aligned image. Lorem ipsum ...

[* image.gif >] Right-aligned image. Curabitur quam ...

Obrázek s popiskou

Za obrázkem uveďte tři hvězdičky a následuje popiska:

[* image.gif *] *** Toto je *popiska* pod obrázkem

Fráze

Asi nejpoužívanější syntax v Texy. Téměř ve všech případech se používá zdvojený znak.

//kurzíva//

**tučné**

x^2 + y^3

kurzíva

tučné

x2 + y3

Texy lze i dočasně vypnout – obsah nebude formátován a zobrazí se doslovně:

Odstraňte ''<br />'' a entitu ''&ndash''

Přímé HTML

Texy není náhrada za HTML. Nehledá ani alternativní způsoby zápisu HTML. Cílem je zjednodušit psaní obsahu. Pokud se Vám zdá jednodušší zapsat některou strukturu přímo v HTML, můžete tak učinit. HTML značky jsou plně podporované.

This <strong class=info>is strong</strong> text.
<br> This is not.

Seznamy

Odrážkové seznamy zapisujeme pomocí * + nebo -. Musí být zapsán hned na začátku řádku a za ním musí následovat mezera.

-  Red
-  Green
-  Blue

Číslované seznamy

Texy zná těchto pět způsobů zápisu (první dva jsou ekvivalentní):

1) Učit se
2) Učit se
3) Učit se

a) Dlouhý
b) Široký
c) Krátkozraký

A) DOS
B) Windows
C) Linux

I) Yesterday
II) Today
III) Tomorrow

Vnořené seznamy

a) Bird
 I) Bird
  -  Red
  -  Green
  -  Blue
 II) McHale
 III) Parish
b) McHale
c) Parish
   1) Bird
   2) McHale
   3) Parish

Definiční seznam

Koncert Divokej Bill
termín: 9. 12. 2004
místo: Hala Vodová, Brno
Cena: 260 Kč
Koncert Divokej Bill:
  - termín: 9. 12. 2004
  - místo: Hala Vodová, Brno
  - Cena: 260 Kč

Modifikátory

Nejsilnější zbraň Texy. Lze použít tyto druhy modifikátorů:

 • (titulek) popisné, přidají objektu titulek (nebo alternativní text obrázkům)
 • [class1 class2 #id] určující třídu a / nebo ID prvku
 • {class:blue} přímý zápis stylu
 • {target:_blank} nebo přímý zápis HTML atributů
 • horizontální zarovnání:
  • doleva <
  • doprava >
  • vycentrovaný <>
  • do bloku =
 • vertikální zarovnání: (jen u tabulek)
  • nahoru ^
  • na střed –
  • dolů _

Modifikátory se zapisují spojitě (bez mezer) a musí jim předcházet tečka. Takže třeba .(popis)[left] nastavuje atribut title na popis a třídu na left.

Modifikátory je vždy zapisují zcela doprava.

Příklad použití modifikátoru na odstavci textu:

Vycentrováno modifikátorem .<>

Obarveno modifikátorem .{color:blue; lang: cs}
<p style="text-align:center">Vycentrováno modifikátorem</p>

<p style="color:blue" lang="cs">Obarveno modifikátorem</p>

Typografie

Sem patří všechny úpravy a náhrady textu, které upravují jeho vzhled v souladu s typografickými pravidly a podobně:

- "české" 'typografické' uvozovky
- pomlčka vs. spojovník: 10-15 vs. česko-slovenský
- pomlčka: jedna -- dvě
- typografický křížek u rozměrů 10 x 20
- šipky <- a -> a <-> ;
- tři tečky...
- zachování HTML entit &amp;
- náhrady(TM) nebo(R) za příslušné entity(C)
 • „české“ ‚typografické‘ uvozovky
 • pomlčka vs. spojovník: 10–15 vs. česko-slovenský
 • pomlčka: jedna – dvě
 • typografický křížek u rozměrů 10 × 20
 • šipky ← a → a ↔ ;
 • tři tečky…
 • zachování HTML entit &
 • náhrady™ nebo® za příslušné ©entity

práce s mezerami:

- vkládání nezalomitelných mezer za jednopísmenné předložky (v autě u okna)
- nedělitelné mezery u telefonních čísel +420 776 552 046
vkládání nezalomitelných mezer za jednopísmenné předložky (v&nbsp;autě u&nbsp;okna)

nedělitelné mezery u&nbsp;telefonních čísel +420&nbsp;776&nbsp;552&nbsp;046

Poznámka: Nahrazování se obvykle řídí dalšími pravidly, které určují, kdy symbol nahradit a kdy ne. Například šipka -> nemůže být na konci řádku atd. Proto nebuďte překvapeni, když v některých případech Texy náhradu neprovede.

Zkratky, akronymy

Používá se zápisu s dvojitou kulatou závorkou:

jednoslovné: NATO((North Atlantic Treaty Organisation))

víceslovné: "et al."((a další))

Klikatelné webové adresy

Automatický převod webových adres a emailů do klikatelné formy

další informace na www.texy.info a také ...

další informace na www.texy.info a také …

Rozdělení velmi dlouhých slov

Velmi zajímavá a důležitá funkce Texy. Dlouhá slova mohou narušit vzhled stránky, proto je vhodné prohlížeči naznačit, kde je může zalomit. Texy tyto místa hledá s přihlédnutím k národním zvyklostem, tedy slovo rozděluje podle slabik:

nejneobhospodařovávatelnějšími
nejneobhospoda&shy;řovávatelnější&shy;mi</p

Poznámka: limit délky slova je volitelný

Tabulky

Příklad jednoduché tabulky, sloupce se oddělují znakem |

| first col | second col | third col
| Adam   | Eva    | Franta

A výsledek je:

first col second col third col
Adam Eva Franta

Hlavičku tabulky můžeme definovat tímto zápisem:

|-----------------------------
| First Name | Last Name | Age
|----------------------------
| Jesus   | Christ  | 33
| Cecilie  | Svobodova | 74
First Name Last Name Age
Jesus Christ 33
Cecilie Svobodova 74

Sloučení sloupců

všimněte si zdvojeného ||

| Name         || Age
|----------------------------
| Jesus   | Christ  | 33
Name Age
Jesus Christ 33

Sloučení řádků

Všimněte si znaku ^ symbolizujícího směr nahoru:

| First Name | Last Name | Age
|----------------------------
| Bill         || 50
|            ^| 52
| Jim    | Beam   | 70
First Name Last Name Age
Bill 50
52
Jim Beam 70