Má na starosti nahrazování smajlíků za obrázky. Ve výchozím nastavení je modul vypnutý, zapneme jej povolením syntaxe emoticon:

$texy->allowed['emoticon'] = true;

Konfigurace

proměnná typ výchozí popis
$icons array   tabulka všech smajlíků a odpovídajících obrázků
$class string null CSS třída
$root string   kořenový adresář obrázků na webu
$fileRoot string   kořenový adresář obrázků na disku

Pokud nenastavíte hodnoty pro $root a $fileRoot, použijí se ty z modulu Texy\Modules\ImageModule. Výchozí seznam smajlíků je tento:

$icons = [
  ':-)' => 'smile.gif',
  ':-(' => 'sad.gif',
  ';-)' => 'wink.gif',
  ':-D' => 'biggrin.gif',
  '8-O' => 'eek.gif',
  '8-)' => 'cool.gif',
  ':-?' => 'confused.gif',
  ':-x' => 'mad.gif',
  ':-P' => 'razz.gif',
  ':-|' => 'neutral.gif',
];

Můžete jej pozměnit přímo zásahem do pole:

$texy->emoticonModule->icons[':-)'] = 'smile.png';

unset($texy->emoticonModule->icons[':-P']);

Poslední znak smajlíku se může opakovat, tedy klíč. :-) akceptuje i smajlík v podobě :-))).