Jak přeformátovat text do HTML? Stačí do kódu začlenit knihovnu Texy, například pomocí Composeru:

composer require texy/texy

A vytvořit objekt $texy = new Texy\Texy;. Celý převod obstará metoda $html = $texy->process($text), kde proměnná $text obsahuje vstupní text a vrací se zformátovaný HTML výstup.

// vytvoříme objekt
$texy = new Texy\Texy;

// můžeme jej nakonfigurovat
$texy->imageModule->root  = 'images/';

// a zpracujeme vstupní $text
$html = $texy->process($text);

Pokud potřebujete formátovat jednořádkový text (tedy bez blokových elementů), použijte $html = $texy->processLine($text).

V ukázce vidíte, jak je možné objekt $texy konfigurovat. Protože parametrů je hodně, jsou rozčleněny do logických celků označovaných jako moduly. Instance každého modulu je uložena v atributu $texy->blockModule, $texy->emoticonModule atd. (viz jednotlivé moduly).