Má na starosti typografické úpravy výsledného textu. Modul vypneme zakázáním syntaxe typography:

$texy->allowed['typography'] = false;

Konfigurace

proměnná typ výchozí popis
$locale string 'cs' určení národních specifik
static $locales array   předvolená specifika

Vlastnost $locale může nabývat hodnot: cs, en, fr, de, pl. Další specifika lze doplnit do statické proměnné $locales.