proměnná typ výchozí popis
$allowed mixed   povolené „Texy syntaxe“
$allowedTags mixed validní značky povolené HTML značky
$allowedClasses mixed Texy::ALL povolené CSS třídy a identifikátory
$allowedStyles mixed Texy::ALL povolené CSS styly
$alignClasses array vynulované CSS třídy pro zarovnání textu a obrázků
$mergeLines boolean true spojovat řádky?
$tabWidth int 8 šířka tabulátorů kvůli převední na mezery
$obfuscateEmail boolean true maskovat emailové adresy před roboty?
$urlSchemeFilters array null  

Proměnné $allowedTags, $allowedClasses a $allowedStyles mohou nabývat hodnot:

 • Texy::ALL – jsou povoleny všechny HTML značky resp. styly resp. třídy
 • Texy::NONE – naopak jsou všechny zakázány
 • array – výčet povolených hodnot
  • $allowedTags – povolené značky tvoří klíče, viz příklady níže
  • $allowedClasses – seznam tříd a ID, přičemž ID začínají prefixem #
  • $allowedStyles – seznam CSS vlastností

Pole $alignClasses definuje CSS třídy pro zarovnání textu a obrázků. Blíže popsáno ve fóru.

Texy spojuje řádky následující za sebou do odstavců. Toto chování je možné vypnout nastavením vlastnosti $texy->mergeLines = false.

Příklady

Povolíme pouze HTML elementy <strong>, <div>, <a> a některé jejich atributy:

$texy->allowedTags = [
  'strong' => Texy::NONE, // <strong> nesmí mít žádné attributy
  'div' => Texy::ALL, // <div> může mít jakékoliv atributy
  'a' => ['href', 'lang', 'target'], // <a> může mít jen tyto atributy
];

Všechny HTML značky zakážeme:

$texy->allowedTags = Texy::NONE;

Povolíme pouze CSS třídy class1, class2 a CSS identifikátory id1, id2

$texy->allowedClasses = ['class1', 'class2', '#id1', '#id2'];

Povolíme pouze CSS vlastnosti font-size, color, width

$texy->allowedStyles = ['font-size', 'color', 'width'];

Místo přímých stylů style="text-align:left" apod. používej třídy class="left" apod.

$texy->alignClasses['left'] = 'left';
$texy->alignClasses['right'] = 'right';
... // dále možno definovat: center, justify, top, bottom, middle