Třída Texy\Modules\TableModule

Má na starosti tabulky. Modul vypneme zakázáním syntaxe table:

$texy->allowed['table'] = FALSE;

Konfigurace

proměnná typ výchozí popis
$oddClass string NULL CSS třída přiřazená lichým řádkům tabulky
$evenClass string NULL CSS třída přiřazená sudým řádkům tabulky