Má na starosti tzv. fráze, tedy úseky textu (tučný text, odkaz, …). Můžeme vypínat a zapínat jednotlivé syntaxe:

$texy->allowed['phrase/strong'] = false;
...

Konfigurace

proměnná typ výchozí popis
$tags array   HTML značky pro jednotlivé fráze
$linksAllowed boolean true je možné k frázi přidat odkaz?

Pod pojmem fráze se rozumí jakákoliv řádková syntax jako **tučné**, //kurzíva//, subskript_2, [odkaz | www.texy.info].