Má na starosti rozdělení dlouhých slov. Modul vypneme zakázáním syntaxe longwords:

$texy->allowed['longwords'] = false;

Konfigurace

proměnná typ výchozí popis
$wordLimit int 20 maximální délka slova

Texy vkládá do příliš dlouhých slov (nad $wordLimit) značku volitelného zalomení ­. Snaží se přitom respektovat specifika dělení slov na slabiky.