Má na starosti číslované, nečíslované a definiční seznamy. Modul vypneme zakázáním syntaxe:

// číslované a nečíslované seznamy
$texy->allowed['list'] = false;

// definiční listy
$texy->allowed['list/definition'] = false;