Má na starosti definice, reference, odkazy. Modul vypneme zakázáním syntaxe:

// vypnout zpracování definicí [ref]: www.texy.info
$texy->allowed['link/definition'] = false;

// vypnout zpracování referencí [ref]
$texy->allowed['link/reference'] = false;

// vypnout dělání www adres klikatelnými
$texy->allowed['link/url'] = false;

// vypnout dělání emailových adres klikatelnými
$texy->allowed['link/email'] = false;

Konfigurace

proměnná typ výchozí popis
$root string '' kořenový adresář relativních odkazů
$imageClass string   třída pro odkazy vedoucí na obrázky (od Texy 2.2)
$forceNoFollow boolean false doplňovat rel="nofollow"?
$shorten boolean true zkracovat URL?

Texy automaticky doplňuje atribut nofollow odkazům, které mají pseudotřídu nofollow, např. "odkaz .[nofollow]":www.texy.info.

Příklad

Chceme přidávat nofollow ke všem odkazům

$texy->linkModule->forceNoFollow = true;