Třída Texy\Modules\HorizLineModule

Má na starosti horizontální čáry. Modul vypneme zakázáním syntaxe horizline:

$texy->allowed['horizline'] = false;