Má na starosti nadpisy a titulky. Module (de)aktivujeme zakázáním syntaxe:

// podtržené titulky
$texy->allowed['heading/underlined'] = false;

// ohraničené titulky
$texy->allowed['heading/surrounded'] = false;

Konfigurace

proměnná typ výchozí popis
$title string null nejvyšší titulek
$TOC array   zde se vygeneruje obsah
$generateID boolean false generovat titulkům ID?
$idPrefix string 'toc-' prefix pro generované ID
$top int 1 strop, úroveň nejvyššího titulku
$moreMeansHigher boolean true více znaků znamená vyšší titulek
$balancing int dynamic způsob vážení titulků
$levels array   tabulka vážení titulků

Po zpracování textu bude první titulek uložen do proměnné $title (bez HTML kódování, tedy vhodné pro použití v <title>).

Způsob vážení titulků určuje $balancing, které může nabývat hodnot Texy\Modules\HeadingModule::DYNAMIC (výchozí) nebo Texy\Modules\HeadingModule::FIXED. Více informací ve fóru.

Příklady

Nejvyšší titulek bude mít úroveň <h2>

$texy->headingModule->top = 2;