Má na starosti zpracování bloků /-- xxx. Modul vypneme zakázáním syntaxe blocks:

$texy->allowed['blocks'] = false;

// nebo pro jednotlivé typy bloků
$texy->allowed['block/code'] = false;