Edit
Lang

XML-RPC metoda texy1.version

Vrací verzi knihovny Texy (jako řetězec). Metoda nemá žádném parametry.