is valid?      

Text formatted with Texy:

Příkaz Význam
< Přesune datový ukazatel o jednu buňku vlevo
> Přesune datový ukazatel o jednu buňku vpravo
+ Inkrementuje hodnotu v aktuální buňce
Dekrementuje hodnotu v aktuální buňce
. Vypíše hodnotu v aktuální buňce (obvykle jako odpovídající znak ASCII)
, Načte hodnotu na vstupu do aktuální buňky (obvykle ASCII hodnotu zadaného znaku)
[ | Je-li hodnota v aktuální buňce rovna 0, přesune instrukční ukazatel za odpovídající levou závorku  
] Je-li hodnota v aktuální buňce různá od 0, přesune instrukční ukazatel na odpovídající pravou závorku

Generated HTML code:

<table>
	<thead>
		<tr>
			<th>Příkaz</th>

			<th>Význam</th>
		</tr>
	</thead>

	<tbody>
		<tr>
			<td>&lt;</td>

			<td>Přesune datový ukazatel o&nbsp;jednu buňku vlevo</td>
		</tr>

		<tr>
			<td>&gt;</td>

			<td>Přesune datový ukazatel o&nbsp;jednu buňku vpravo</td>
		</tr>

		<tr>
			<td>+</td>

			<td>Inkrementuje hodnotu v&nbsp;aktuální buňce</td>
		</tr>

		<tr>
			<td>&ndash;</td>

			<td>Dekrementuje hodnotu v&nbsp;aktuální buňce</td>
		</tr>

		<tr>
			<td>.</td>

			<td>Vypíše hodnotu v&nbsp;aktuální buňce (obvykle jako odpovídající
			znak&nbsp;ASCII)</td>
		</tr>

		<tr>
			<td>,</td>

			<td>Načte hodnotu na vstupu do aktuální buňky (obvykle ASCII hodnotu
			zadaného&nbsp;znaku)</td>
		</tr>

		<tr>
			<td>[ | Je-li hodnota v&nbsp;aktuální buňce rovna 0, přesune instrukční
			ukazatel za odpovídající levou závorku</td>

			<td>&nbsp;</td>
		</tr>

		<tr>
			<td>]</td>

			<td>Je-li hodnota v&nbsp;aktuální buňce různá od 0, přesune instrukční
			ukazatel na odpovídající pravou závorku</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

Verze Texy: 3.1.5 (konfigurace)