Edit

Texy2 pro PHP4

Support GoPHP5.org

Podpora PHP verze 4 byla definitivně ukončena dne 5. února 2008. Podslední verzi pro PHP 4 si můžete stáhnout zde (revize 201).

Tato verze byla vytvořena za pomoci PHP 5 → 4 převodníku.

Poznámky:

  • pokud je text v jiném kódování než UTF-8, bude vyžadovat knihovnu iconv.
  • konstanty tříd Texy::ALL apod. se zapisují jako obyčejné konstanty TEXY_ALL
  • není nutné při práci s objekty používat ampersandy (!), takže volejte $texy = new Texy namísto &new Texy.

Pluginy pro CMS pro PHP 4